Kullanıcı Adı: Şifre:

En Güncel Mevzuat !

 

Mevzuat Arama Portalı...

     Aramak istediğiniz anahtar kelimeyi yazıp Ara butonu ile aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Anahtar kelime sayı,tarih veya ilgili konunun adını içerebilir.
Sonuç alamadığızda farklı kelimelerle tekrar deneyiniz.

Duyurular;

 26 Nisan 2017 Tarihli ve 30049 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Nisan 2017 Tarihli ve 30048 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği "

" 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) "

" Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 675/1) "

" Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 675/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Nisan 2017 Tarihli ve 30048 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Nisan 2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)"

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) "

" Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Nisan 2017 Tarihli ve 30045 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" 2017/9923 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2014/15990 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/3/2017 Tarihli ve 2014/3549 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Nisan 2017 Tarihli ve 30044 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 29/3/2017 Tarihli ve E: 2016/1, K: 2017/81 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Nisan 2017 Tarihli ve 30043 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2017 Tarihli ve 2014/15837 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Nisan 2017 Tarihli ve 30041 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017 Yılında Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Nisan 2017 Tarihli ve 30039 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/18) "

" Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/19) "

" Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/20) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Nisan 2017 Tarihli ve 30038 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2017 Tarihli ve 2014/187 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Nisan 2017 Tarihli ve 30037 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)"

" Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2017 Tarihli ve E: 2016/165, K: 2017/76 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Nisan 2017 Tarihli ve 30036 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik "

" İçişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2016/143, K: 2017/23 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/3/2017 Tarihli ve E: 2016/164, K: 2017/75 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği "

" Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği "

" Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Nisan 2017 Tarihli ve 30031 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik "

" Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Nisan 2017 Tarihli ve 30030 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9980 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar "

" Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

" Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ (No: 2017/17) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/2293 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/3/2017 Tarihli ve 2014/11491 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Nisan 2017 Tarihli ve 30029 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği "

" Nükleer Santrallerde İşletme Organizasyonu, İşletme Personeli Nitelikleri ve Eğitimi ile İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) "

" DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Nisan 2017 Tarihli ve 30028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) "

" Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Nisan 2017 Tarihli ve 30027 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6976 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6988 Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6990 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/11) "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2010/59)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12) "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Nisan 2017 Tarihli ve 30025 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik "

" Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) "

" Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği "

" Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) "

" Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

" 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


31 Mart 2017 Tarihli ve 30024 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği "

" Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği "

" Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7) "

" 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1) "

" Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/3) "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/10) "

" 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Mart 2017 Tarihli ve 30022 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/4) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/2983 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/13966 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Mart 2017 Tarihli ve 30021 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2017 Tarihli ve 2014/11994 Başvuru Numaralı Kararı Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Mart 2017 Tarihli ve 30019 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2017/16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Mart 2017 Tarihli ve 30018 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/2/2017 Tarihli ve 2014/2792 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2017 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/2/2017 Tarihli ve 2014/1546 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Mart 2017 Tarihli ve 30015 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9949 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar "

" Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Koruyucu Donanımlar Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Tebliğ "

" Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/5863 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve 2014/17143 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Mart 2017 Tarihli ve 30011 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) "

" Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a) "

" Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 Tarihli ve 6914 Sayılı Kararı ve Eki Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Faaliyeti Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9853 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/9854 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017/9855 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2014/2891 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2017 Tarihli ve 2014/4451 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2017 Tarihli ve 2014/4711 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/2/2017 Tarihli ve 2014/14245 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar?Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 1/3/2017 Tarihli ve E: 2017/52, K: 217/32 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Mart 2017 Tarihli ve 30007 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Turkuaz Kart Yönetmeliği "

" Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/1) "

" Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2012/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/2) "

" Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/11084 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/11503 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/12324 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Mart 2017 Tarihli ve 30004 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9760 Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar "

" 2017/9781 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar "

" 2017/9856 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar "

" 2017/9889 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar "

" Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) "

" Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Mart 2017 Tarihli ve 30003 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2017-01) "

" Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/19081 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210) "

" Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2016/35094 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2016/41934 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Mart 2017 Tarihli ve 30001 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6824 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2017/9780 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2017/9955 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar "

" 2017/9966 Van Gölü Çevresindeki Bazı Alanların Afete Maruz Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar "

" 2017/9967 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar "

" Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/15) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) "

" Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7c) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2015/17576 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Mart 2017 Tarihli ve 30000 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-06) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Mart 2017 Tarihli ve 29997 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/2) "

" İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Mart 2017 Tarihli ve 29996 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

02 Mart 2017 Tarihli ve 29995 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü "

" Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili 2017/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinlerinin Durdurulması ile İlgili 2017/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2015/42, K: 2017/8 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Mart 2017 Tarihli ve 29994 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Şubat 2017 Tarihli ve 29993 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" 2017 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2017 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2017/13, K: 2017/21 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/2/2017 Tarihli ve E: 2017/37, K: 2017/22 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Şubat 2017 Tarihli ve 29990 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Şubat 2017 Tarihli ve 29990 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği "

" 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları) "

" Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Şubat 2017 Tarihli ve 29989 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6772 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2017/9895 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik "

" İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2017/7) "

" Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2) "

" Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2017/3) "

" Anayasa Mahkemesinin 11/1/2017 Tarihli ve 2014/10857 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) "

" Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/2/2017 Tarihli ve 2014/6971 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Şubat 2017 Tarihli ve 29987 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2017/14) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/2/2017 Tarihli ve 2014/875 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) "

" Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)"

" Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Şubat 2017 Tarihli ve 29982 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/1) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/2) "

" Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/24) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Şubat 2017 Tarihli ve 29981 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Şubat 2017 Tarihli ve 29980 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği "

" Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili 2017/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Şubat 2017 Tarihli ve 29979 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2016/136, K: 2017/9 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (No: 2016/46) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4) "

" Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Şubat 2017 Tarihli ve 29975 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a) "

" Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b) "

" Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.6a) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/130, K: 2016/197 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/687 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Şubat 2017 Tarihli ve 29973 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) "

" Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ";

" Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2016/12 (Değişik İşler), K: 2017/1 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Şubat 2017 Tarihli ve 29972 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/21, K: 2016/199 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Şubat 2017 Tarihli ve 29969 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Şubat 2017 Tarihli ve 29968 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9759 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine
Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) "

" Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

02 Şubat 2017 Tarihli ve 29967 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Şubat 2017 Tarihli ve 29966 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliği "

" Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

31 Ocak 2017 Tarihli ve 29965 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "

" 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) "

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Ocak 2017 Tarihli ve 29963 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Ocak 2017 Tarihli ve 29961 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6770 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2016-10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2017-03) "

" Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7b) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği "

" Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/97 Sayılı Kararı "

" İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Ocak 2017 Tarihli ve 29958 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/683 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/684 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

" KHK/685 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


21 Ocak 2017 Tarihli ve 29955 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9741 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği "

" 2016/9742 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği "

" 2016/9743 Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği "

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3) "

" İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Kamu İhale Tebliği (No: 2017/1) "

" Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Ocak 2017 Tarihli ve 29954 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

" 2016/9737 Milli İstihbarat?Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/9739 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mecburi Standard Tebliği (No: MSG - MS – 2016/19) "

" Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9747 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2017/9749 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar "

" Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/2, K: 2016/198 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/12/2016 Tarihli ve E: 2016/49, K: 2016/200 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Ocak 2017 Tarihli ve 29951 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar "

" İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/1) "

" 2016 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1) "

" Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1b) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2009/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/38 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2010/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/39 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2010/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/40 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2013/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/41 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2013/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/42 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2015/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/43 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/12/2016 Tarihli ve E: 2015/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/44 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Emekli Subay ve Astsubayların Millî Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/02] Sayılı Kararı "

DÜZELTME: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getirilmesine Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/36, K: 2016/187 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Ocak 2017 Tarihli ve 29946 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9702 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar "

" 2016/9601 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9703 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik "

" 2016/9704 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9705 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (a) Bendi Kapsamında Yapacağı Alım İşlerine Dair Yönetmelik "

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik "

" Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2) "

" Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ "

" 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9595 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar "

" 2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar "

" 2016/9647 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar "

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Ocak 2017 Tarihli ve 29944 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Ocak 2017 Tarihli ve 29941 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik "

" Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/148, K: 2016/189 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Ocak 2017 Tarihli ve 29939 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 1134 Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar "

" Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Ocak 2017 Tarihli ve 29938 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Ocak 2017 Tarihli ve 29937 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9615 Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar "

" 2016/9617 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar "

" 2016/9638 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar "

" 2016/9607 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/25, K: 2016/186 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/139, K: 2016/188 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/1 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2016/1 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


02 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik?Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377) "

" Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği "

" Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği "

" Tren Makinist Yönetmeliği "

" Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti "

" Sermaye Piyasası Kurulunun 2017 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9597 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği "

" Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi "

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/39) "

" Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/23) "

" Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/24) "

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı "

" 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi "

" Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2) "

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/12/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-67 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7002 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/7152 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/8804 Başvuru Numaralı Kararı "

" İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1) "

" Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3) "

" Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7) "

" Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8) "

" “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) "

" Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10) "

" Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11) "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12) "

" 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) "

" Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14) "

" Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15) "

" Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) "

" Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17) "

" Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18) "

" Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19) "

" Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) "

" Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21) "

" İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23) "

" 2016/9645 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2016/22) "

" 2016 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/14844 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Aralık 2016 Tarihli ve 29932 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/6423 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/16800 Başvuru Numaralı Kararı "

" Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014) "

" Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68) "

" Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96) "

" Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208) "

" Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Şehitlerimizin İsimleri ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlar ile İlgili 2016/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili 2016/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" 2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi "

" 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15) "

" Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) "

" Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) "

" Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) "

" Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476) "

" 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/12002 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Devlet Muhasebesi Standardı 28 (DMS 28) Mali Araçlar: Sunum "

" Devlet Muhasebesi Standardı 29 (DMS 29) Mali Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme "

" Devlet Muhasebesi Standardı 30 (DMS 30) Mali Araçlar: Açıklamalar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Aralık 2016 Tarihli ve 29927 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9602 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar "

" 2016/9604 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9507 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/38) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/8778 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2016 Tarihli ve 2014/11408 Başvuru Numaralı Kararı "

" Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Aralık 2016 Tarihli ve 29926 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/56) "

" 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53) "

" Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2016 Tarihli ve 2015/9756 Başvuru Numaralı Kararı "

" DÜZELTME: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Aralık 2016 Tarihli ve 29925 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/51) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/53) "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Aralık 2016 Tarihli ve 29921 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği "

" Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/55) "

" Doğal Çiçek Soğanlarının 2017 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/52) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Aralık 2016 Tarihli ve 29920 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9588 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9590 İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar "

" Harp Akademileri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/3) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/6) "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/1182 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Aralık 2016 Tarihli ve 29919 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 7) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Aralık 2016 Tarihli ve 29917 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dışişleri Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği "

" Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ "

" Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2016/11) "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/22, K: 2016/177 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/46, K: 2016/178 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/11/2016 Tarihli ve E: 2016/51, K: 2016/179 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

10 Aralık 2016 Tarihli ve 29914 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yassı Çelik Ürünlerin Denetimine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2016/37) "

" 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Aralık 2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6764 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2015/61, K: 2016/172 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Aralık 2016 Tarihli ve 29912 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/53) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/54) "

" 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

" Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/6011 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Aralık 2016 Tarihli ve 29911 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/49) "

" Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 16/11/2016 Tarihli ve 2014/12917 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Aralık 2016 Tarihli ve 29910 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6765 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 17/11/2016 Tarihli ve 2014/13796 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

02 Aralık 2016 Tarihli ve 29906 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6763 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) "

" Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) "

" Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4) "

" Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Aralık 2016 Tarihli ve 29905 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/47) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 143) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

30 Kasım 2016 Tarihli ve 29904 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b) "

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife "

" Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/17751 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Kasım 2016 Tarihli ve 29903 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9489 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

" 2016/9517 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar "

" 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar "

" 2016/9487 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği "

" 2016/9488 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9506 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Era Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-14) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

24 Kasım 2016 Tarihli ve 29898 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6754 Bilirkişilik Kanunu "

" 6761 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun "

" Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1) "

" Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/15) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/16) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/17) "

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/18) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

23 Kasım 2016 Tarihli ve 29897 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/50) "

" Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) "

" Anayasa Mahkemesinin 17/11/2016 Tarihli ve 2015/889 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Kasım 2016 Tarihli ve 29893 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 376) "

" Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/6) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Kasım 2016 Tarihli ve 29892 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 27/10/2016 Tarihli ve 2014/16928 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Kasım 2016 Tarihli ve 29891 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9435 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/52) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5167 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Kasım 2016 Tarihli ve 29889 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği "

" Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Kasım 2016 Tarihli ve 29886 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9430 Şehitlik Yönetmeliği "

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40) "

" Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9431 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği "

" 2016/9432 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2016/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile İlgili 2016/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Kasım 2016 Tarihli ve 29882 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik "

" Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/50) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/51) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/52) "

" Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/44) "

" Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/171, K: 2016/164 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/172, K: 2016/165 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Kasım 2016 Tarihli ve 29879 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/45) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Kasım 2016 Tarihli ve 29878 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/166, K: 2016/159 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/167, K: 2016/160 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/27, K: 2016/162 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

03 Kasım 2016 Tarihli ve 29877 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9335 Petrol Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük "

" Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) "

" Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/48) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2015/73, K: 2016/161 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

01 Kasım 2016 Tarihli ve 29876 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik "

" Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TS 11827 İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/18) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/44) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/7738 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/12862 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/15792 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/16701 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

30 Ekim 2016 Tarihli ve 29873 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ";

" TS 1023 - 3 Cıvatalar - Bölüm 3: Havşa - Düz Başlı, Kare Boyunlu Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/13) "

" TS 1023-4 Cıvatalar - Bölüm 4: Havşa - Düz Başlı, Tırnaklı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/14) "

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG-TŞ/2016-01) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/42) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/47) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6750 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu "

" 6753 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/49) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/41) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45) "

" Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294) "

" Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

27 Ekim 2016 Tarihli ve 29870 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik "

" Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/45) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/47) "

" Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/10459 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/798 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/870 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5097 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Ekim 2016 Tarihli ve 29868 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

22 Ekim 2016 Tarihli ve 29865 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9380 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

" Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/23) "

" Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/34) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/5) "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

21 Ekim 2016 Tarihli ve 29864 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37) "

" Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Ekim 2016 Tarihli ve 29863 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik "

" Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/5785 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/6241 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/9/2016 Tarihli ve 2014/6500 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/128, K: 2016/154 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2015/88, K: 2016/156 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

17 Ekim 2016 Tarihli ve 29860 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


16 Ekim 2016 Tarihli ve 29859 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/35) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


15 Ekim 2016 Tarihli ve 29858 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" TS 1449 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları – Emniyet Gerekleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/10) "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

14 Ekim 2016 Tarihli ve 29857 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/4397 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/9/2016 Tarihli ve 2014/8203 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/5369 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/5777 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/6249 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Ekim 2016 Tarihli ve 29856 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/39) "

" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/94 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/6253 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/8264 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 30/6/2016 Tarihli ve 2014/3977 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/7/2016 Tarihli ve 2013/9131 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

11 Ekim 2016 Tarihli ve 29854 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/44) "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2015/105, K: 2016/133 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/44, K: 2016/153 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/124, K: 2016/155 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


10 Ekim 2016 Tarihli ve 29853 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2016/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

09 Ekim 2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

08 Ekim 2016 Tarihli ve 29851 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

07 Ekim 2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/30) "

" SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/31) "

" İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/32) "

" 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Ekim 2016 Tarihli ve 29849 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/29) "

DÜZELTME : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Ekim 2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9160 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılan Rezerv Yapı Alanları ile İlgili Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği "

" Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Ekim 2016 Tarihli ve 29846 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/39) "

" Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2016/40) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Ekim 2016 Tarihli ve 29845 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) "

" Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) "

" Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/15) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Ekim 2016 Tarihli ve 29844 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi "

" Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Eylül 2016 Tarihli ve 29843 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında TTO Mühendislik Belgelendirme Deney Hizmetleri Limited Şirketinin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-10) "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-12)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-11) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-12) "

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd.Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-13) "

" Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(MHG/2016-14) "

" 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) "

" 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Eylül 2016 Tarihli ve 29842 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik "

" Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliği "

" Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) "

" Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) "

" Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Eylül 2016 Tarihli ve 29841 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/16) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Eylül 2016 Tarihli ve 29840 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

" Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/43) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Eylül 2016 Tarihli ve 29837 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" TS EN ISO 4034 Altıköşe Normal Somunlar (Stil: 1) - Mamul Kalitesi C (ISO 4034:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/9) "

" TS 1023-2 Cıvatalar - Bölüm 2: Havşa - Mercimek Başlı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/12) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/42) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/38) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Eylül 2016 Tarihli ve 29835 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TSE Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/7, K: 2016/47 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2016/1 (Değişik İşler), K: 2016/8 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/8/2016 Tarihli ve E: 2016/4 (Değişik İşler), K: 2016/11 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Eylül 2016 Tarihli ve 29834 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "

" Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72, K: 2016/44 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/13, K: 2016/127 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Eylül 2016 Tarihli ve 29833 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/25) "

" Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/10) "

" Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15) "

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) "

" Türk Standardları Enstitüsünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/48) "

" Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/28) "

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06/09/2016 Tarihli ve 2016/50 Sayılı Kararı "

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ "

" Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

08 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/9) "

" Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2012/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/28 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/29 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/30 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/31 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2014/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/32 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2014/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/33 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2011/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/34 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2012/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/35 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/36 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2013/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/37 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/24) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/43) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/37) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Eylül 2016 Tarihli ve 29823 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Eylül 2016 Tarihli ve 29820 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/41) "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Eylül 2016 Tarihli ve 29819 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/29) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6742 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun "

" 6743 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6744 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2016/9097 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği "

" Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Ağustos 2016 Tarihli ve 29814 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) "

" 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

" 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6741 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 2016/9123 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik "

" Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/34) "

" Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/2941 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6737 Karadağın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6738 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6740 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Savunma Sanayii Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair?Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/39) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/40) "

" 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Ağustos 2016 Tarihli ve 29810 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği "

" Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği "

" Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) "

" Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Ağustos 2016 Tarihli ve 29807 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9005 Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği "

" Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Ağustos 2016 Tarihli ve 29806 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun "

" 2016/8989 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016/9103 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB) "

" Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Ağustos 2016 Tarihli ve 29805 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ "

" Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2016/38) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/21 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/22 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/23 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/24 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/25 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/26 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/27 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6735 Uluslararası İşgücü Kanunu "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/35) "

" 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/36) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Ağustos 2016 Tarihli ve 29799 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Ağustos 2016 Tarihli ve 29798 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Ağustos 2016 Tarihli ve 29797 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği "

" Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği "

" Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/3) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6728 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği "

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği "

" 2016 Yılı Haziran Ayında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

" 2016 Yılı Haziran Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Ağustos 2016 Tarihli ve 29793 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik "

" Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı Tebliğ No: FKS-89/70-71’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS-2016/8) "

" Teknik Servislere Dair Tebliğ (No: SGM 2016/17) "

" TS EN ISO 4126-6 “Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları- Bölüm: 6 Patlama Diskli Emniyet Cihazlarının Uygulaması, Seçimi ve Montajı” Standardı ile İlgili Tebliğ (ISO 4126-6: 2014) (No: MSG-MS-2016/5) "

" TS 1023-1 Cıvatalar - Bölüm 1: Havşa - Düz Başlı, Tornavida Kanallı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/6) "

" TS 6269 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/7)

" TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ "

" 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

05 Ağustos 2016 Tarihli ve 29792 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/27) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 473) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Ağustos 2016 Tarihli ve 29791 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/35) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/29) "

" Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hâkim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/38) "

" Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2016/33) "

" Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Ağustos 2016 Tarihli ve 29789 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6732 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/37) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


31 Temmuz 2016 Tarihli ve 29787 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" KHK/669 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname "

" Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/34) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/36) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Temmuz 2016 Tarihli ve 29786 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26) "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) "

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) "

" 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife "

" Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2015 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Temmuz 2016 Tarihli ve 29785 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Temmuz 2016 Tarihli ve 29784 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6724 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6725 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6726 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6727 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC'de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6729 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6730 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6731 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6733 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2015/53, K: 2016/26 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/3, K: 2016/124 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/9, K: 2016/125 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/6/2016 Tarihli ve 2014/4715 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Temmuz 2016 Tarihli ve 29783 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/35) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/36) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Temmuz 2016 Tarihli ve 29782 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik "

" Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Temmuz 2016 Tarihli ve 29780 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/9066 Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/33) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/34) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Temmuz 2016 Tarihli ve 29778 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Temmuz 2016 Tarihli ve 29776 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/19) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Temmuz 2016 Tarihli ve 29775 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/26) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Temmuz 2016 Tarihli ve 29774 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/30) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Temmuz 2016 Tarihli ve 29772 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Temmuz 2016 Tarihli ve 29771 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1155 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/1481 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2014/3233 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Temmuz 2016 Tarihli ve 29770 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6722 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/5) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/23) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/28) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/30) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/31) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/32) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/2582 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4086 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/6/2016 Tarihli ve 2014/4038 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Temmuz 2016 Tarihli ve 29769 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Bilgi Sistemine İlişkin Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/108, K: 2016/46 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/2252 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Temmuz 2016 Tarihli ve 29762 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Temmuz 2016 Tarihli ve 29760 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014"/31/AB) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/9045 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Temmuz 2016 Tarihli ve 29759 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliği "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/27) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/28) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/29) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/30) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/31) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/32) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/16) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/22) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/24) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/27) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/29) "

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6108 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 31/3/2016 Tarihli ve 2013/6484 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/865 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Haziran 2016 Tarihli ve 29758 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) "

" İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-61.1.a) "

" Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.b) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/311 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Haziran 2016 Tarihli ve 29757 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) "

" Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) "

" Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/27) "

" Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2016/22) "

" Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/819 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/2841 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/4663 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6721 Türkiye Maarif Vakfı Kanunu "

" 2016/8942 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4) "

" Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2016/24) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 370) "

" Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/55, K: 2016/45 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/5/2016 Tarihli ve 2014/657 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Haziran 2016 Tarihli ve 29753 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/4) "

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/15) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/20) "

" Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 140) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 141) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/6151 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/7907 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/8413 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Haziran 2016 Tarihli ve 29751 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8888 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/26) "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/2640 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/7832 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Haziran 2016 Tarihli ve 29750 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/1595 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/3782 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/5/2016 Tarihli ve 2014/580 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Haziran 2016 Tarihli ve 29749 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471) "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/679 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/2734 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/6615 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Haziran 2016 Tarihli ve 29747 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/19) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/21) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Haziran 2016 Tarihli ve 29746 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2) "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Haziran 2016 Tarihli ve 29745 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6719 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/4708 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/4/2016 Tarihli ve 2013/6842 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/5/2016 Tarihli ve 2015/7231 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Haziran 2016 Tarihli ve 29744 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Haziran 2016 Tarihli ve 29742 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 14/4/2016 Tarihli ve 2013/3187 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/4/2016 Tarihli ve 2013/6829 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Haziran 2016 Tarihli ve 29738 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/25) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Haziran 2016 Tarihli ve 29736 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 3/6/2016 Tarihli ve E: 2016/54, K: 2016/117 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

08 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6718 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Haziran 2016 Tarihli ve 29735 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Haziran 2016 Tarihli ve 29730 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/10, K: 2016/36 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Haziran 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Mayıs 2016 Tarihli ve 29728 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/22) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/24) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/21) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2015/98, K: 2016/35 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/16, K: 2016/37 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Mayıs 2016 Tarihli ve 29726 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Mayıs 2016 Tarihli ve 29725 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/19) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ (No: 2016/15) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Mayıs 2016 Tarihli ve 29722 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/7860 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Mayıs 2016 Tarihli ve 29721 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8769 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/23) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/18) "

" Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23) "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/35, K: 2016/31 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8833 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği "

" Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Mayıs 2016 Tarihli ve 29717 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6713 Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun "

" 6714 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6715 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" 6716 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun "

" 6717 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/21) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/3 (Değişik İşler), K: 2016/1 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2015/11 (Değişik İşler), K: 2016/6 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2015/12 (Değişik İşler), K: 2016/7 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/2552 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

18 Mayıs 2016 Tarihli ve 29716 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/20) "

" Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2016/18) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Mayıs 2016 Tarihli ve 29711 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/14) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Mayıs 2016 Tarihli ve 29710 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/17) "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Mayıs 2016 Tarihli ve 29709 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8793 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik?Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/11) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/13) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/14) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/15) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/16) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/17) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/18) "

" Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/20) "

" Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2016/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Mayıs 2016 Tarihli ve 29708 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/2957 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/4825 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Mayıs 2016 Tarihli ve 29705 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

06 Mayıs 2016 Tarihli ve 29704 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/5669 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2013/6587 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/3/2016 Tarihli ve 2014/867 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

05 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6705 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6706 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu "

" 6707 Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6708 Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6709 Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6710 Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6711 Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 6712 Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2016/8770 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM - 2008/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM - 2016/10) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/5974 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2013/2960 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2013/4488 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

04 Mayıs 2016 Tarihli ve 29702 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği "

" Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik "

" Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Mayıs 2016 Tarihli ve 29701 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2015/94, K: 2016/27 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2015/109, K: 2016/28 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/4 (Değişik İşler), K: 2016/2 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/5 (Değişik İşler), K: 2016/3 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/10 (Değişik İşler), K: 2016/5 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik "

" Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2016/9) "

" Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2016/6) "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) "

" Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/19) "

" Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Nisan 2016 Tarihli ve 29698 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Nisan 2016 Tarihli ve 29697 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 7/4/2016 Tarihli ve E: 2016/28, K: 2016/25 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/2727 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/6186 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 13/4/2016 Tarihli ve 2014/10249 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Nisan 2016 Tarihli ve 29696 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9704 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/7625 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8074 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/8846 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/9355 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6704 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun "

" Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik "

" Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23) "

" 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) "

" TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Nisan 2016 Tarihli ve 29692 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik "

" Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/14) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/9 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/10 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/11 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/12 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2014/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/13 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Nisan 2016 Tarihli ve 29690 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 701 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu "

" 6703 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/9) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/13) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


19 Nisan 2016 Tarihli ve 29689 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/12) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/1989 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/3/2016 Tarihli ve 2013/6297 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Nisan 2016 Tarihli ve 29688 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2016-05) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Nisan 2016 Tarihli ve 29687 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/7) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/10)"

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


16 Nisan 2016 Tarihli ve 29686 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/9381 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Nisan 2016 Tarihli ve 29685 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-04) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/8) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/2, K: 2016/19 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Nisan 2016 Tarihli ve 29684 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/6 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/7 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2012/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/8 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Nisan 2016 Tarihli ve 29683 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6) "

" Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/1 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/2 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/3 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2009/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/4 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2010/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2016/5 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


12 Nisan 2016 Tarihli ve 29682 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (No: 2016/11)"

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/2909 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 9/3/2016 Tarihli ve 2013/4836 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2016 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ "

" Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8671 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Asker Kişilerin Kıta, Karargâh ve Kurumlarda ya da Görev Esnasında veya Görev Yerlerinde Ölümü Hâlinde Yasal Mirasçılarını Temsil Etmek Üzere Avukatın Vekil Olarak Görevlendirilmesi ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/10) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/11) "

" Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2016/19, K: 2016/17 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2015/104, K: 2016/20 Sayılı Kararı "

" 2016/8536 Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokolün Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8717 11 No’lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Ek 7 No’lu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu "

" 6700 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun "

" 2016/8533 Türkiye-Sırbistan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8583 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8666 Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Beyanda Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8667 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin İlişik Beyanlar ve Çekinceler ile Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8668 Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

6 Nisan 2016 Tarihli ve 29676 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/9) "

" Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/12) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/16) "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/2229 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/2758 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/6146 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


2 Nisan 2016 Tarihli ve 29672 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

1 Nisan 2016 Tarihli ve 29671 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği "

" Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 21/1/2016 Tarihli ve 2013/5330 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/2/2016 Tarihli ve 2013/6152 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/3/2016 Tarihli ve 2015/19099 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Mart 2016 Tarihli ve 29670 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği "

" Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/9) "

" Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/2754 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/4383 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/7090 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Mart 2016 Tarihli ve 29669 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Mart 2016 Tarihli ve 29668 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/2414 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Mart 2016 Tarihli ve 29666 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Mart 2016 Tarihli ve 29665 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Mart 2016 Tarihli ve 29664 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

" Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararı (No: 94) "

" Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Olan Doğal Mağaralara İlişkin İlke Kararı (No: 95) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/3/2016 Tarihli ve E: 2016/15, K: 2016/14 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/2750 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/2/2016 Tarihli ve 2013/7842 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Mart 2016 Tarihli ve 29663 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) "

" Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2016/11) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/2/2016 Tarihli ve 2013/8324 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 23/2/2016 Tarihli ve 2013/8896 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Mart 2016 Tarihli ve 29662 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Eşyası Yönetmeliği "

" Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik "ü

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/7) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/8) "

" Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/24) "

" Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/10) "

" Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 24/2/2016 Tarihli ve 2014/11864 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/1827 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2013/4690 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Mart 2016 Tarihli ve 29661 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında El Sanatları Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8460 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8461 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar "

" Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelinin Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik "

" Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/2849 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/3711 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 7/1/2016 Tarihli ve 2013/8045 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/1/2016 Tarihli ve 2013/9648 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/1/2016 Tarihli ve 2015/7908 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


20 Mart 2016 Tarihli ve 29659 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8452 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyet Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" 2016/8485 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar "

" Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Mart 2016 Tarihli ve 29658 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

" Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/2) "

" DÜZELTME Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Mart 2016 Tarihli ve 29657 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında?Yönetmelikte Değişiklik?Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/6) "

" İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/1261 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/6767 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/7727 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/9094 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Mart 2016 Tarihli ve 29656 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8576 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi'nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar "

" Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik "

" İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik "

" Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Mart 2016 Tarihli ve 29655 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2016/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/1504 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 3/2/2016 Tarihli ve 2013/3181 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Mart 2016 Tarihli ve 29654 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Mart 2016 Tarihli ve 29653 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2016-02) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Mart 2016 Tarihli ve 29651 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik "

" Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Mart 2016 Tarihli ve 29650 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/3) "

" Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği (Tebliğ No: 2014/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/5) "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/3908 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2013/8592 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2014/5005 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/1/2016 Tarihli ve 2015/2037 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Mart 2016 Tarihli ve 29649 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 14) "

" Anayasa Mahkemesinin 25/2/2016 Tarihli ve 2015/18567 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

9 Mart 2016 Tarihli ve 29648 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8542 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

08 Mart 2016 Tarihli ve 29647 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

07 Mart 2016 Tarihli ve 29646 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Mart 2016 Tarihli ve 29645 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Mart 2016 Tarihli ve 29643 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği "

" İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) "

" Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

03 Mart 2016 Tarihli ve 29642 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (No: 2016/7) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2014/92, K: 2016/6 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/97, K: 2016/10 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Mart 2016 Tarihli ve 29641 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Mart 2016 Tarihli ve 29640 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8495 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Öğrenci Mübadelesi, Eğitim ve Öğretimine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 30/12/2015 Tarihli ve E: 2014/122, K: 2015/123 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Şubat 2016 Tarihli ve 29639 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Şubat 2016 Tarihli ve 29638 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Şubat 2016 Tarihli ve 29637 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 137) "

" Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Şubat 2016 Tarihli ve 29636 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2016/8516 Devlet?Memurlarının Yer?Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin?Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair?Yönetmelik "

" 2016/8559 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/4) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/5) "

" Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.a) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

25 Şubat 2016 Tarihli ve 29635 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470) "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/47, K: 2016/11 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Şubat 2016 Tarihli ve 29634 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/1) "

" 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/2335 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/9461 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Şubat 2016 Tarihli ve 29633 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2016/6, K: 2016/7 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/96, K: 2016/9 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Şubat 2016 Tarihli ve 29630 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği "

" İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Şubat 2016 Tarihli ve 29629 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2016-3) "

" Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar "

" Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

17 Şubat 2016 Tarihli ve 29627 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Şubat 2016 Tarihli ve 29626 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" DÜZELTME 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

15 Şubat 2016 Tarihli ve 29625 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Şubat 2016 Tarihli ve 29623 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Parasal Yetkileri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği"

" Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2016/4) "

" Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) "

" Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Şubat 2016 Tarihli ve 29622 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/3) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469) "

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/2947 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/4188 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/5973 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

11 Şubat 2016 Tarihli ve 29621 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/5545 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/12/2015 Tarihli ve 2013/6807 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği "

" Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği "

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) "

" Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

09 Şubat 2016 Tarihli ve 29619 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 17/12/2015 Tarihli ve 2013/1631 Başvuru Numaralı Kararı "

" Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


07 Şubat 2016 Tarihli ve 29617 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik

Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

06 Şubat 2016 Tarihli ve 29616 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1)

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

05 Şubat 2016 Tarihli ve 29615 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik "

" Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/2418 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/3017 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/6057 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/12/2015 Tarihli ve 2013/6574 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

04 Şubat 2016 Tarihli ve 29614 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2013/5859 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/12/2015 Tarihli ve 2013/3845 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

02 Şubat 2016 Tarihli ve 29612 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/2891 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/2910 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/7063 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

01 Şubat 2016 Tarihli ve 29611 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/6) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Ocak 2016 Tarihli ve 29610 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


30 Ocak 2016 Tarihli ve 29609 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/2) "

" İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ "

" Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

29 Ocak 2016 Tarihli ve 29608 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1)"

" Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2014/195, K: 2015/116 Sayılı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 13/1/2016 Tarihli ve E: 2015/85, K: 2016/3 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Ocak 2016 Tarihli ve 29607 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Anayasa Mahkemesinin 8/12/2015 Tarihli ve E: 2014/87, K: 2015/112 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

" Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

" Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"

" Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

" 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)"

" Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife"

" Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 Tarihli ve E: 2015/52, K: 2016/1 Sayılı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 13/01/2016 Tarihli ve E: 2015/60, K: 2016/2 Sayılı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 10/12/2015 Tarihli ve 2013/6367 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Anayasa Mahkemesinin 10/12/2015 Tarihli ve 2014/8843 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

22 Ocak 2016 Tarihli ve 29601 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

" Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

21 Ocak 2016 Tarihli ve 29600 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

20 Ocak 2016 Tarihli ve 29599 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

" İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

" Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2013/4684 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 19/11/2015 Tarihli ve 2015/8046 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Ocak 2016 Tarihli ve 29598 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 2/12/2015 Tarihli ve 2013/1503 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/12/2015 Tarihli ve 2013/1869 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Ocak 2016 Tarihli ve 29597 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

15 Ocak 2016 Tarihli ve 29594 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" 2016/8375 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik "

 

" Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Milli Piyango Uzmanlığı Yönetmeliği "

 

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/94 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/95 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/96 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/97 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/98 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Ocak 2016 Tarihli ve 29593 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/51) "

 

" Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) "

 

" Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-39.1.a) "

 

gereği güncel mevzuata en yakın zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

13 Ocak 2016 Tarihli ve 29592 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2015/58, K: 2015/117 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 30/12/2015 Tarihli ve E: 2014/183, K: 2015/122 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Ocak 2016 Tarihli ve 29591 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/1) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

11 Ocak 2016 Tarihli ve 29590 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

11 Ocak 2016 Tarihli ve 29590 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği "

 

" Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/53) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

9 Ocak 2016 Tarihli ve 29588 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY – 6C) "

" Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2015/7) "

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

8 Ocak 2016 Tarihli ve 29587 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Cuma İzni ile İlgili 2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

 

" NOBO Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2014/12)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2016/1) "

 

" GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-24) "

 

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 9) "

 

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


 

7 Ocak 2016 Tarihli ve 29586 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 369) "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/12/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-106 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/12/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-107 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

6 Ocak 2016 Tarihli ve 29585 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "

 

" Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/32) "

 

" Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2015/37, K: 2015/119 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2015/65, K: 2015/120 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

2 Ocak 2016 Tarihli ve 29581 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dair Tebliğ (No: 2015/1) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği "

" Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Su Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/44)

" Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/52) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/114) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/116) "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/117) "

" Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2016/1) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) "

" Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2014/199, K: 2015/115 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/9880 Başvuru Numaralı Kararı "

" Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2016 Yılı Tarifesi "

" 2016 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi "

" Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-23) "

" İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) "

" Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/4) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/6) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/7) "

" Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8) "

" “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) "

" Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/10) "

" Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/11) "

" Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12) "

" 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/13) "

" Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/14) "

" Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15) "

" Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16) "

" Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/17) "

" Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19) "

" Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20) "

" Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21) "

" İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/22) "

" Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23) "

" Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ "

" Türk Patent Enstitüsünce 2016 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2016/1) "

" Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Aralık 2015 Tarihli ve 29578 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

 

" Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/112) "

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/52) "

 

" Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ "

 

" Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) "

 

" İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ "

 

" Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ "

 

" Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2012/1195 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/2653 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/4128 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/6576 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/7042 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

29 Aralık 2015 Tarihli ve 29577 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" 2015 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

 

" 2015 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "

 

" 2015 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi "

 

" 2015 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi "

 

" 2015 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi "

 

" 2015 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi "

 

" Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "

 

" Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "

 

" 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ "

 

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467) "

 

" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/4686 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/6358 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/7586 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/8796 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.


 

28 Aralık 2015 Tarihli ve 29576 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

26 Aralık 2015 Tarihli ve 29574 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliği "

 

" Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği "

 

" Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

 

" 2016 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi "

 

" Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ "

 

" Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No-SGM 2015/48) "

 

" Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/49) "

 

" LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/50) "

 

" Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6) "gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

25 Aralık 2015 Tarihli ve 29573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ "

" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar "

" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) "

" Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12) "

" Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46) "

" Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) "

" Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) "

" Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) "

" Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) "

" Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463) "

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465) "

" 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/3207 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/3963 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/6098 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

24 Aralık 2015 Tarihli ve 29572 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459) "

 

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464) "

 

" Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/1789 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/7979 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Aralık 2015 Tarihli ve 29571 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" 6654 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu "

 

" Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (SHY-RAMP) "

 

" AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili 2015/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

 

" Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2015/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi"

 

" Akıllı Ulaşım Sistemleri ile İlgili 2015/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2386 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2627 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2841 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

22 Aralık 2015 Tarihli ve 29570 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 " Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ "

 " 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’un 9 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

 " 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

 " 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ "

 " 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ " 

 " Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2015 Başvuru Numaralı Kararı "

 "Anayasa Mahkemesinin 4/11/2015 Tarihli ve 2013/2091 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

19 Aralık 2015 Tarihli ve 29567 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/46) "

" Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

18 Aralık 2015 Tarihli ve 29566 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" 2015/8305 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği "

" Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik "

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/1579 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/2084 Başvuru Numaralı Kararı "
SS
" Anayasa Mahkemesinin 15/10/2015 Tarihli ve 2013/2659 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 12/11/2015 Tarihli ve E: 2014/196, K: 2015/103 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 3/12/2015 Tarihli ve E: 2015/101, K: 2015/111 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Aralık 2015 Tarihli ve 29563 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/13, K: 2015/108 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

12 Aralık 2015 Tarihli ve 29560 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


11 Aralık 2015 Tarihli ve 29559 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5) "

" Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 12/11/2015 Tarihli ve E: 2015/26, K: 2015/100 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 12/11/2015 Tarihli ve E: 2015/43, K: 2015/101 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


10 Aralık 2015 Tarihli ve 29558 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSGM/2005-18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSGM/2015-11) "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) "

" Anayasa Mahkemesinin 27/10/2015 Tarihli ve 2013/8503 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 27/10/2015 Tarihli ve 2013/9466 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


9 Aralık 2015 Tarihli ve 29557 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 27/10/2015 Tarihli ve 2013/1138 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


8 Aralık 2015 Tarihli ve 29556 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 11/11/2015 Tarihli ve 2013/2623 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

6 Aralık 2015 Tarihli ve 29554 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik "

" Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-45.2) "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

4 Aralık 2015 Tarihli ve 29552 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/63, K: 2015/106 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/50, K: 2015/107 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

3 Aralık 2015 Tarihli ve 29551 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 14/10/2015 Tarihli ve 2013/1429 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/10/2015 Tarihli ve 2013/2350 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/10/2015 Tarihli ve 2013/4194 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/10/2015 Tarihli ve 2013/9116 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/10/2015 Tarihli ve 2013/9403 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 14/10/2015 Tarihli ve 2014/13014 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

2 Aralık 2015 Tarihli ve 29550 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Alkol Tablolarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/112)"

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/113)"

" Anayasa Mahkemesinin 12/11/2015 Tarihli ve E: 2015/32, K: 2015/102 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Kasım 2015 Tarihli ve 29548 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Kasım 2015 Tarihli ve 29546 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/4523 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

27 Kasım 2015 Tarihli ve 29545 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 24/11/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-104 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

25 Kasım 2015 Tarihli ve 29543 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

24 Kasım 2015 Tarihli ve 29542 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 


" Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Anayasa Mahkemesinin 8/10/2015 Tarihli ve E: 2014/140, K: 2015/85 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/5686 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2014/8691 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...
20 Kasım 2015 Tarihli ve 29538 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği "

" Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarında Denetim Kurullarının Çalışma Usulü ve Düzenlenecek Raporlar Hakkında Tebliğ "

" Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2015/1) "

" Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/6801 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/7812 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/8880 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 6/10/2015 Tarihli ve 2013/9020 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..


19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik "

" Demiryolu Emniyet Yönetmeliği "

" Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Geri Çekme Yönetmeliği "

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/9) "

" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22) "

" Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 289) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/77 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/78 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/79 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/80 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/81 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/82 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/83 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği "

" Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği "

" Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/49) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/50) "

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 135) "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/70 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/71 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/72 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/73 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/74 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/75 Sayılı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/76 Sayılı Kararı "


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

17 Kasım 2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2015-20) "

 

" Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/43) "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/63 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/64 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/65 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/66 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/67 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/68 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/69 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/4668 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.


16 Kasım 2015 Tarihli ve 29534 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/56 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/57 Sayılı Kararı

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/58 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/59 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/60 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/61 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Kasım 2015 Tarihli ve 29531 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Unvan Değişikliğine İlişkin Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/49 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/50 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/51 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/52 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/53 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/54 Sayılı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/55 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

12 Kasım 2015 Tarihli ve 29530 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" 2015/8157 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Akdedilen Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar "

 

" 2015/8118 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar "

 

" 2015/8123 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar "

 

" 2015/8124 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar "

 

" 2015/8136 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği "

 

" 2015/8137 Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliğinin Yiyecek, Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi ve Sair Her Türlü Giderlerinin Tutarı ve Satın Alma İşlerinin Şekli ve Ödeme Biçimlerini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

 

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/109) "

 

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/110) "

 

" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/111) "

 

" İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/8) "

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/45) "" Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/29, K: 2015/95 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/42 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/43 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/44 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/45 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/46 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/47 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/48 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


 

11 Kasım 2015 Tarihli ve 29529 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Çalışma ve Faaliyet Alanları Yönetmeliği "

 

" Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/4) "

 

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 132) "

 

" Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 133) "

 

" Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.a)"

 

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18) "

 

" Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/19) "

 

" Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/161 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

 

10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) "

" Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/1877 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/2125 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/2351 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

7 Kasım 2015 Tarihli ve 29525 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

 

" Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği"" İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)"

 

" Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/1, K: 2015/91 Sayılı Kararı"

 

" Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/10, K: 2015/93 Sayılı Kararı"

 

" Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/9, K: 2015/94 Sayılı Kararı"

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği "" Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "" İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/108) "" Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20) "" Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45) "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/18 (Siyasi Parti Mali Denetim), K: 2015/35 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/36 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/37 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/38 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/39 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/40 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/41 Sayılı Kararı "gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

5 Kasım 2015 Tarihli ve 29523 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;" Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2011/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/29 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2012/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/30 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/31 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/32 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/33 Sayılı Kararı "" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/34 Sayılı Kararı "gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

4 Kasım 2015 Tarihli ve 29522 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 47) Amortisman ve Tükenme Payları "

 

" Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 70) "


" Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/1943 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/2438 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2014/12633 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2014/16838 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


 

3 Kasım 2015 Tarihli ve 29521 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik "

" Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

31 Ekim 2015 Tarihli ve 29518 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

30 Ekim 2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik "

 

" İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" 2016 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/2) "

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/47) "

 

" Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

28 Ekim 2015 Tarihli ve 29516 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46) "

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/48) "

" Anayasa Mahkemesinin 8/10/2015 Tarihli ve E: 2015/36, K: 2015/87 Sayılı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

27 Ekim 2015 Tarihli ve 29515 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


" Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


" Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar "


" 2015 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "


" 2015 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi "


" 2015 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi "


" 2015 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi "


" 2015 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi "


" 2015 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi "


" Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "


" Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "


" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/6995 Başvuru Numaralı Kararı "


" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/7025 Başvuru Numaralı Kararı "


" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/7969 Başvuru Numaralı Kararı "


" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2014/16988 Başvuru Numaralı Kararı "


" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2014/18932 Başvuru Numaralı Kararı "


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

25 Ekim 2015 Tarihli ve 29513 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Tüberküloz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

24 Ekim 2015 Tarihli ve 29512 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik"

" Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ"

" Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ"

" Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ"

" Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

" Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

" Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ"

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2013/385 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/1876 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2495 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2578 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9089 Başvuru Numaralı Kararı"

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9285 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

23 Ekim 2015 Tarihli ve 29511 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik "

 

" Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ "

 

" Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ "

 

" Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ "

 

" Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "

 

" Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

 

" Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ "

 

" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2013/385 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/1876 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2495 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2578 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9089 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9285 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

 

22 Ekim 2015 Tarihli ve 29510 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 8/10/2015 Tarihli ve E: 2014/126, K: 2015/86 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/2696 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/4291 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/7528 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/8032 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

21 Ekim 2015 Tarihli ve 29509 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Anayasa Mahkemesinin 10/9/2015 Tarihli ve E: 2014/148, K: 2015/80 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/9/2015 Tarihli ve E: 2015/25, K: 2015/81 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/9/2015 Tarihli ve E: 2015/54, K: 2015/83 Sayılı Kararı"


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

20 Ekim 2015 Tarihli ve 29508 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik "


" Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


" Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1b) "


" Anayasa Mahkemesinin 10/9/2015 Tarihli ve E: 2015/5, K: 2015/82 Sayılı Kararı "


" Anayasa Mahkemesinin 30/9/2015 Tarihli ve E: 2015/62, K: 2015/84 Sayılı Kararı "


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...


19 Ekim 2015 Tarihli ve 29507 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/22 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2009/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/23 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2010/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/24 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2011/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/25 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2012/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/26 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/27 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/28 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

16 Ekim 2015 Tarihli ve 29504 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


"Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


" Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği "

 

" Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/15 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2009/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/16 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2010/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/17 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/18 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/19 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/20 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2009/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/21 Sayılı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...15 Ekim 2015 Tarihli ve 29503 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/105)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/106)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/107)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

14 Ekim 2015 Tarihli ve 29502 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Seçim Kurulunun 09/10/2015 Tarihli ve 1910 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Ekim 2015 Tarihli ve 29501 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"2015/8110 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Üstlenilen Risklere Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar"

"2015/8113 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/474 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/1171 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/1262 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/9/2015 Tarihli ve 2013/2541 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

10 Ekim 2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği "

 

" Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/41) "

 

" Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ (No: 2015/42) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

9 Ekim 2015 Tarihli ve 29497 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

''Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''

''Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''

''Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-68 Sayılı Kararı''

''Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-69 Sayılı Kararı''

''Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı''

''Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı''

''Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-72 Sayılı Kararı''

''Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2015/144 Başvuru Numaralı Kararı''

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

8 Ekim 2015 Tarihli ve 29496 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yüksek Seçim Kurulunun 6/10/2015 Tarihli ve 1864 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Ekim 2015 Tarihli ve 29494 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" 1100 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar "


" Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik "


" Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2014/12225 Başvuru Numaralı Kararı "


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

 

2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

 

2 Ekim 2015 Tarihli ve 29490 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

 

" Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2008/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/11 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2009/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/12 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2010/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/13 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2010/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/14 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/3434 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 19 Eylül 2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Ürün Sevkiyatlarının Giriş Veteriner Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2015/39)"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/724 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/2166 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/3178 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/4458 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/5884 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/5885 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/5924 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2013/9105 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/6/2015 Tarihli ve 2014/5170 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Eylül 2015 Tarihli ve 29478 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik "

 

" Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz Eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

 

 

16 Eylül 2015 Tarihli ve 29477 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;


" Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/43) "

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/44) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

14 Eylül 2015 Tarihli ve 29475 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

 

12 Eylül 2015 Tarihli ve 29473 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik "

 

" Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


" TS EN 13601 Bakır ve Bakır Alaşımları - Bakır Çubuk, Dikdörtgen Kesitli Çubuk ve Tel - Genel Elektriksel Amaçlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2015/9) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

 

 

10 Eylül 2015 Tarihli ve 29471 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "


" Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

9 Eylül 2015 Tarihli ve 29470 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) "


" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Tarafından Bilirkişi Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


" Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik "

 

" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği "

 

" Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği "

 

" Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği "

 

" 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "

 

" Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği "

 

" 30 Ağustos Zafer Bayramı ile İlgili 2015/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi "

 

" İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37) "

 

" Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2015/38) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

27 Ağustos 2015 Tarihli ve 29458 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

" 2015/8057 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri Uyarınca Emekli, Adi Malullük, Vazife Malullüğü, Dul ve Yetim Aylıkları ile Emekli İkramiyelerinin Hesaplanmasında, Sandık İştirakçilerine Ödenmekte Olan Zam, Tazminat ve Ödenekler ile Benzeri Ödemeler Toplamına Karşılık Olmak Üzere Dikkate Alınacak Oranları Belirten Grupların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar "

 

" Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik "

 

" Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No:456 ) "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

26 Ağustos 2015 Tarihli ve 29457 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

 

"2015/8024 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik"


"TS EN ISO 4033 Altıköşe Kalın Somunlar (Stil 2) – Mamul Kalitesi A ve B (ISO 4033:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2015/8)"


"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/93)"


"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/94)"


"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/95)"


"Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)"


"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)"


"Dezenfeksiyon Teknik Tebliği"


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"2015/8013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"


"2015/8014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"


"2015/8040 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"


"2015/8048 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"


"2015/8020 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"2015/8045 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"Basın Kartı Yönetmeliği"


"Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği"


"Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği"


"Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/27)"


"Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ"


gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

22 Ağustos 2015 Tarihli ve 29453 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/8015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği"

"İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)"

"Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği"

"Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/26)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/39)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/40)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Ağustos 2015 Tarihli ve 29452 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/8006   Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 2014/60) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/36)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Ağustos 2015 Tarihli ve 29451 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"


"Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

18 Ağustos 2015 Tarihli ve 29449 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/35)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Ağustos 2015 Tarihli ve 29448 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/759 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/1148 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/1958 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/2539 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/3244 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/9345 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/9053 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

 

" Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personelinin Ücreti ile Diğer Mali Haklarının Üst Sınırına Dair Karar "


" Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

 

" İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar "

 

" Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

 

" Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ "

 

" 2015 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi "

 

" 2015 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi "

 

" 2015 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi "

 

" 2015 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi "

 

" Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "

 

" Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

 

13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-60 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-61 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-62 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-63 Sayılı Kararı "

 

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-64 Sayılı Kararı "

 

" Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/8/2015 Tarihli ve 2015/14 Sayılı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2012/1281 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/568 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/691 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1394 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1902 Başvuru Numaralı Kararı "

 

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/4513 Başvuru Numaralı Kararı "

 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 

12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar "

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar "

" NATO Kolluk İstikrar Mükemmeliyet Merkezi’nin (NATO SP COE) Kuruluşu, İdaresi ve İşleyişi ile İlgili İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Hollanda ve Türkiye Arasındaki Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar "

" Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "

" Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği "

" 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ "

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/5126 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/8598 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/9352 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2014/12166 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar "

" Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Proje ve İnşasının Finansmanına İlişkin Mutabakat Muhtırası Değişikliğine Dair Ekli Belgenin Onaylanması Hakkında Karar "

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar "

" Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen Metinlerin Onaylanması Hakkında Karar "

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/7716 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/7876 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/9456 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/9499 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2014/15072 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/1013 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/3072 Başvuru Numaralı Kararı " 

" Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/7766 Başvuru Numaralı Kararı " 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan;

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1201 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1822 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/6979 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7443 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7611 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7872 Başvuru Numaralı Kararı "

" Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2014/6129 Başvuru Numaralı Kararı "

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Ağustos 2015 Tarihli ve 29440 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

" Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Tarımda Kullanılan Kimveyi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

" İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7930 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/87)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/88)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)"

"Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar"

"Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği"

"Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/1341 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/3689 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/5549 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/8475 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2014/7292 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Ağustos 2015 Tarihli ve 29438 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

"Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yer Alan 1 Adet Daire Başkanlığının Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Bağlanması Hakkında Karar"

"Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Ağustos 2015 Tarihli ve 29437 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

"Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)"

"Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 4)"

"Sayıştay Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Ağustos 2015 Tarihli ve 29436 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği"

"Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 4)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Ağustos 2015 Tarihli ve 29435 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

"Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Tünel İşletme Yönetmeliği"

"Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği" 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Temmuz 2015 Tarihli ve 29429 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İlkyardım Yönetmeliği"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2015/32)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Temmuz 2015 Tarihli ve 29428 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/83)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Temmuz 2015 Tarihli ve 29425 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

"2015/7917     4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)"

"Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"

"Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/23)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)"

"2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Temmuz 2015 Tarihli ve 29424 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2015/5)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/81)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/82)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/84)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)"

"Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/33)"

"Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 Tarihli ve E: 2015/21, K: 2015/67 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/7/2015 Tarihli ve E: 2014/88, K: 2015/68 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Temmuz 2015 Tarihli ve 29423 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/74)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/75)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/76)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/77)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/78)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/79)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/80)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"

"Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği"

"Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği"

"Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik"

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30)"

"İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/184 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/2392 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

15 Temmuz 2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7855 Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı Arasında Karma Ekonomik Komisyon Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik"

"Maden Atıkları Yönetmeliği"

"Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik"

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği"

"Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/7)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/31)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/32)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/33)"

"Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 3)"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/4, K: 2015/61 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/39, K: 2015/62 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/6, K: 2015/63 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7718 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/8350 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/9580 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4147 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4199 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7784   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/2041 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/3430 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/6218 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7318 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7525 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/8365 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Temmuz 2015 Tarihli ve 29415 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/560 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/1386 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/4553 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/6693 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7363 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Temmuz 2015 Tarihli ve 29413 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7780 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7781 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7785 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7795 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7824 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası’na Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7839 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7842 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7851 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7853 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Tadiline İlişkin Ekli Notaların Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7854 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7856 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7894 İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Polonya, Romanya, İspanya, Hollanda, Türkiye ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Karargahı Arasında NATO Kolluk İstikrar Mükemmeliyet Merkezi ile İşlevsel İlişki Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7899 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7788 Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Gümrük İşbirliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7912 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/6385 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7836 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2013/7861 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2014/5836 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/4/2015 Tarihli ve 2014/13319 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7837 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar"

"2015/7825 Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"

"Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24)"

"Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2015 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/25)"

"Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a)"

"Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2014 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2013/157, K: 2014/138 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/169, K: 2014/167 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 18/2/2015 Tarihli ve E: 2015/19, K: 2015/17 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/3614 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/6617 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29411 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7804 Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

"2015/7765 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2015/7401 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin  4/6/2015 Tarihli ve 2013/2312 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2013/5876 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2014/15220 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Temmuz 2015 Tarihli ve 29410 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7911 Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"

"Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü"

"4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/72)"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/1015 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2014/14061 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Temmuz 2015 Tarihli ve 29406 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/26)"

"Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2014/179, K: 2015/54 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Temmuz 2015 Tarihli ve 29405 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/71)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/73)"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2012/1144 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/1997 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 8/4/2015 Tarihli ve 2013/2319 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Temmuz 2015 Tarihli ve 29404 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Temmuz 2015 Tarihli ve 29403 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik"

"5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2013/9343 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2014/12151 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Haziran 2015 Tarihli ve 29402 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7909 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar"

"2015/7910 13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/66)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/68)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Haziran 2015 Tarihli ve 29401 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Haziran 2015 Tarihli ve 29400 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Haziran 2015 Tarihli ve 29399 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"

"KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23)"

"Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 6/5/2015 Tarihli ve 2012/775 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/5/2015 Tarihli ve 2013/1993 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/5/2015 Tarihli ve 2013/2225 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/5/2015 Tarihli ve 2013/8635 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Haziran 2015 Tarihli ve 29398 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar ve İşaretler Hakkında Yönetmelik"

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/62)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/63)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/64)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/65)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/29)"

"Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)"

"Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2014/176, K: 2015/53 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2014/194, K: 2015/55 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2015/23, K: 2015/56 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7717 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşması’nın Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezi’nin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/6/2015 Tarihli ve 5645 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2013/2339 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2013/3543 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2013/9047 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2014/3134 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 7/5/2015 Tarihli ve 2014/12906 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Haziran 2015 Tarihli ve 29396 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7707 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2015/7728 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Kamu İhale Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

"Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği"

"Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 Tarihli ve E: 2013/65, K: 2014/93 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2013/116, K: 2014/135 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/89, K: 2015/3 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Haziran 2015 Tarihli ve 29392 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7726 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar"

"Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/3)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)"

"Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/1047 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/1315 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/1419 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/5619 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/8756 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2014/13205 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2014/13367 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Haziran 2015 Tarihli ve 29390 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1426 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1852 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/2394 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/7455 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/5909 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Haziran 2015 Tarihli ve 29389 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7686 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (No: 2015/30)"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 127)"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/1755 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2013/8593 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/9295 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/10800 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/19397 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Haziran 2015 Tarihli ve 29387 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki İstisnai Memur Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Haziran 2015 Tarihli ve 29386 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile İlgili Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Haziran 2015 Tarihli ve 29385 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;


"Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/55)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/56)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/57)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)"

"Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (No: 2015/27)"

"Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2015/28)"

"Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/146, K: 2015/31 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Haziran 2015 Tarihli ve 29384 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 164)"

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/5/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararı"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/5/2015 Tarihli ve 5605-3 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/22, K: 2014/196 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/114, K: 2015/9 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/56, K: 2015/22 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/124, K: 2015/24 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Haziran 2015 Tarihli ve 29383 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7603 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/54)"

"LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi Hakkında Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 14/5/2015 Tarihli ve E: 2014/177, K: 2015/49 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Haziran 2015 Tarihli ve 29382 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2014/36, K: 2015/51 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/4809 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/5516 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2014/4777 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2014/4958 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2014/9783 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

 9 Haziran 2015 Tarihli ve 29381 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/988 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/7323 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/7597 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2014/9803 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2014/10594 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Haziran 2015 Tarihli ve 29378 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7559 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7622 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7628 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki “Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7654 Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği"

"Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/52)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/53)"

"Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)"

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/1071 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/1211 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/1910 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/2328 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/3617 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/4558 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/3/2015 Tarihli ve 2013/4662 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Haziran 2015 Tarihli ve 29377 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7586 Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7637 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7656 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7658 Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği"

"12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyelere Devredilen Arazilerin 19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı İskân Kanunu Amaçlarında Kullanılmasına İlişkin Tebliğ"

"Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2015/22)"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/599 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/2156 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/3395 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/3449 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/3735 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Haziran 2015 Tarihli ve 29376 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7544 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri/Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7551 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7621 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7631 Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7646 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Alanda İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7652 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7655 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7672 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7680 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)"

"Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/AT)"

"Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Haziran 2015 Tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7604 Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7632 Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 17. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği"

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"

"Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği"

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği"

"Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/26)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 450)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 451)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)"

"Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/135 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2013/9660 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 21/1/2015 Tarihli ve 2014/4683 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Mayıs 2015 Tarihli ve 29371 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7669 İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük"

"2015/7698 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar"

"2015/7581 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015/7605 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği"

"Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2015/19)"

"Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/3)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mayıs 2015 Tarihli ve 29369 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik"

"Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Mayıs 2015 Tarihli ve 29368 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği"

"Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"

"Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’da Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/20)"

"Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/21)"

"Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2015/23)"

"Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2008/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/1 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2009/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/2 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2010/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/3 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2011/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/4 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2012/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/5 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/7 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/8 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/9 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2013/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/10 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/28 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/1834 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/3457 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/3578 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/3803 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/4824 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/5367 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/6581 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/1519 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/2496 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/5897 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/10839 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

25 Mayıs 2015 Tarihli ve 29366 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Mayıs 2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2015-10)"

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2015/20)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Mayıs 2015 Tarihli ve 29364 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7706  3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar"

"2015/7695  Doğum Yardımı Yönetmeliği"

"Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik"

"Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)"

"Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ile İlgili 6/3/2015 Tarihli ve 2015/6 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/35, K: 2015/40 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Mayıs 2015 Tarihli ve 29363 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"

"Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/164, K: 2015/12 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2012/611 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/4841 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2013/8136 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/7478 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/2/2015 Tarihli ve 2014/13358 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7596  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7693  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"

"2015/7700  Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar"

"2015/7682  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015/7696  Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/15)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/17)"

"Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44"

"Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararının 6/5/2015 Tarihli ve 9291 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/96, K: 2014/118 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/9/2014 Tarihli ve E: 2014/81, K: 2014/145 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/71, K: 2014/200 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/112, K: 2014/203 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/108, K: 2015/8 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/120, K: 2015/23 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/161, K: 2015/26 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/167, K: 2015/27 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/189, K: 2015/32 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2014/171, K: 2015/41 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/28, K: 2015/42 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Mayıs 2015 Tarihli ve 29361 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik"

"Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"KOSGEB KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

16 Mayıs 2015 Tarihli ve 29357 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2012/584 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/760 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/1913 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/2454 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/3385 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/4689 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/5949 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/6901 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2013/9036 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/776 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/5259 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/11720 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/3/2015 Tarihli ve 2014/14310 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Mayıs 2015 Tarihli ve 29356 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/18)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19)"

"Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/49, K: 2015/46 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Mayıs 2015 Tarihli ve 29355 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları"

"Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/18)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Mayıs 2015 Tarihli ve 29354 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/3924 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

12 Mayıs 2015 Tarihli ve 29353 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"

"Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/17)"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2012/928 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/68 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/216 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/829 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/2370 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/3245 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/6154 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9836 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/12/2014 Tarihli ve 2013/9052 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 9/1/2015 Tarihli ve 2014/253 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Mayıs 2015 Tarihli ve 29352 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Mayıs 2015 Tarihli ve 29351 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7685 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/11)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/13)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Mayıs 2015 Tarihli ve 29349 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7484 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 163)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Mayıs 2015 Tarihli ve 29348 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8464 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/16355 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/12/2014 Tarihli ve 2012/354 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 31/12/2014 Tarihli ve 2012/1146 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Mayıs 2015 Tarihli ve 29347 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7482 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7485 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Konseyine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7486 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Notalar ile Onaylanması Hakkında Karar"

"Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 131)"

"4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Mayıs 2015 Tarihli ve 29346 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7476 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7407 Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Mayıs 2015 Tarihli ve 29345 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Mayıs 2015 Tarihli ve 29344 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/13)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Mayıs 2015 Tarihli ve 29343 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik"

"Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği"

"Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik"

"TS EN ISO 4035 Altıköşe İnce Somunlar, Pahlı (Stil 0)-Mamul Kalitesi A ve B (ISO 4035:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (NO: MSG-MS-2015/3)"

"1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ"

"2014 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Nisan 2015 Tarihli ve 29342 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7429 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) I Dönem - IV Bileşen Kapsamında 2013 Yılı İtibarıyla Gerçekleşen Fon Kaybı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Eki Olan Mali Tablolarda ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Finansman Anlaşmasının Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Yapılan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7523 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik"

"İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik"

"Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/46)"

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2015/16)"

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ"

"Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Nisan 2015 Tarihli ve 29341 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7465 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar"

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/116, K: 2015/4 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/127, K: 2015/5 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Nisan 2015 Tarihli ve 29340 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6647 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"2015/7421 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma ve Anlaşma’ya Dair Beyanımızı İçeren Mektup’un Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7519 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"

"Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/44)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/45)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Nisan 2015 Tarihli ve 29336 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7533 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik’in Beyanla Onaylanması Hakkında Karar"

"2015/7434 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"2015/7446 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar"

"2015/7534 Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"2015/7453 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6640 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6641 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6645 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Nisan 2015 Tarihli ve 29333 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Nisan 2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

15 Nisan 2015 Tarihli ve 29327 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6639 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/37)"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/16, K: 2014/197 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2014/139, K: 2015/36 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2015/22, K: 2015/37 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 1/4/2015 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2015/38 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6643 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6644 Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği"

"2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/35)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/36)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/38)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Nisan 2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7525  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikrî Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"

"Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449)" 

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Nisan 2015 Tarihli ve 29321 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği"

"Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2015/6)"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/52, K: 2014/139 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/90, K: 2014/180 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/128, K: 2015/10 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/3/2015 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Nisan 2015 Tarihli ve 29319 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/64, K: 2014/140 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/113, K: 2014/174 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/100, K: 2015/6 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/131, K: 2015/11 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6638 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"2015/7396 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar"

"2015/7437 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar"

"Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/774 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/990 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/1220 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/583 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/6359 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/1125 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/3038 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/5809 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

2 Nisan 2015 Tarihli ve 29314 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Atık Yönetimi Yönetmeliği"

"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği"

"Safkan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (No: 2015/11)"

"Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Nisan 2015 Tarihli ve 29313 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği" "Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/31)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/32)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129)"

"Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ"

"Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurulunun 11/3/2015 Tarihli ve 9010 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Mart 2015 Tarihli ve 29309 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6633 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6635 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6636 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" "Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/73 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/1279 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/2630 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/3672 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/5957 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013/8437 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/658 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2014/1313 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 25/3/2015 Tarihli ve 2014/6419 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Mart 2015 Tarihli ve 29307 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği"

"İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-04)"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

25 Mart 2015 Tarihli ve 29306 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği"

"Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

20 Mart 2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7179 Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik"

"2015/7255 Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği"

"Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ"

"Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/12)"

"Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"

"Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Mart 2015 Tarihli ve 29300 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca Bandrol Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"

"Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2015 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Mart 2015 Tarihli ve 29299 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

"Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife  Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 9)"

"Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Mart 2015 Tarihli ve 29298 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7391   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar"

"Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

13 Mart 2015 Tarihli ve 29294 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/15)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/22)"

"Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/10)"

"Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2014/47, K: 2014/123 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2013/95, K: 2014/176 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/142, K: 2014/182 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/84, K: 2014/183 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

11 Mart 2015 Tarihli ve 29292 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastaneleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Üniversite Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/23)"

"Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme"

"Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Mart 2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7324 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik"

"Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY-TD01)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/20)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/21)"

"Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2015/9)"

"Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44)"

"Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2012/1258 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/3550 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2013/6183 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 19/11/2014 Tarihli ve 2014/682 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 6/1/2015 Tarihli ve 2013/8516 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

5 Mart 2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kompost Tebliği"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-04)"

"Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-06)"

"Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği"

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Mart 2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/18)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6611 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik"

"Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik"

"Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği"

"Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.a)"

"Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.a)"

"Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.a)"

"Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

26 Şubat 2015 Tarihli ve 29279 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-05)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-02)"

"Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ"

"Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Şubat 2015 Tarihli ve 29275 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

21 Şubat 2015 Tarihli ve 29274 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/13)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/16)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/17)"

"Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği"

"Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ile İlgili 31/12/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 12/11/2014 Tarihli ve 2014/6192 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/18803 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/15)"

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 12/2/2015 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/2] Sayılı Kararı"

"Yüksek Seçim Kurulunun 13/2/2015 Tarihli ve 175 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

19 Şubat 2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7248 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

"İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

18 Şubat 2015 Tarihli ve 29271 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6592 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

17 Şubat 2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan,

"6589 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz...

13 Şubat 2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan;

"Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)"

"Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)"

"Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/7)"

gereği güncel mevzuata www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

12 Şubat 2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan,

" Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

" Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata www.ideyonetisim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

11 Şubat 2015 Tarihli ve 29264 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Sanayi Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Şubat 2015 Tarihli ve 29262 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"

"TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Şubat 2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik"

"Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik"

"Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"

"Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)"

"Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

7 Şubat 2015 Tarihli ve 29260 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7234 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar"

"2015/7233 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Doçentlik Sınav Yönetmeliği"

"Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/12)"

"Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1)"

"5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2)"

"Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2)"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/87 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2011/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/88 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/90 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2012/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/102 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

6 Şubat 2015 Tarihli ve 29259 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6590 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"2015/7238 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar"

"2015/7249 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar"

"2015/7200 Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik"

"Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/10)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

4 Şubat 2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7084 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti Arasında Askeri Sağlık Hizmetleri Personeli İçin Karşılıklı Eğitim Programı Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/7116 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Onaylanması Hakkında Karar"

"2014/7121 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"

"Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"

"Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/7)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/8)"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/9)"

"İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

"Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 14)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Gazyağına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 16)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 24)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

"Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

3 Şubat 2015 Tarihli ve 29256 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6586 Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

"6587 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"6588 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

"Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"

"Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/1/2015 Tarihli ve 8713 Sayılı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7149 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"

"2014/7150 Türkiye’nin 2015 Yılında Üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"

"2015/7204 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik"

"Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliklerinin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

31 Ocak 2015 Tarihli ve 29253 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7205 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"

"Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik"

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği"

"Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/6)"

"Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ"

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288)"

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)"

"Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

30 Ocak 2015 Tarihli ve 29252 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7057 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"2015/7191 Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik"

"İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2012/1223 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/839 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1422 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/1821 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6140 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2013/6986 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 5/11/2014 Tarihli ve 2014/5844 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"

"Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)"

"Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/3)"

"Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)"

"Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

24 Ocak 2015 Tarihli ve 29246 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2014/41)"

"6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"

"Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği"

"İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"

"Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)"

"Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

22 Ocak 2015 Tarihli ve 29244 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik"

"Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

"Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2015/2)"

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)"

"Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.4.a)"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

14 Ocak 2015 Tarihli ve 29236 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği"

"Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği"

"Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik"

"Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)"

"Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/6)"

"Ev Tipi Fırınlar, Ocaklar ve Aspiratörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/7)"

"Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)"

"Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

10 Ocak 2015 Tarihli ve 29232 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2015/7177 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar"

"İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"

"Anayasa Mahkemesinin 29/1/2014 Tarihli ve E: 2013/66, K: 2014/19 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/72, K: 2014/141 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/82, K: 2014/143 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/58, K: 2014/163 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 30/10/2014 Tarihli ve E: 2014/133, K: 2014/165 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/172, K: 2014/170 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/186, K: 2014/188 Sayılı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2012/1221 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1401 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/1762 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/3771 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/4030 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/5447 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/7789 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2013/8397 Başvuru Numaralı Kararı"

"Anayasa Mahkemesinin 16/10/2014 Tarihli ve 2014/2159 Başvuru Numaralı Kararı"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

9 Ocak 2015 Tarihli ve 29231 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"2014/7129 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"2014/7130 Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar"

"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

8 Ocak 2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan;

"Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

"Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğde (SGM-2011/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2014/38)"

"Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)"

"İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

gereği güncel mevzuata en kısa zamanda www.ideyonetisim.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz..

Etkinlikler & Haberler;

YÖNETİŞİM DERGİSİ 2016 Yılında Yine Yeni ve Yine Dinamik;

 

Yönetişim 2012 Yönetişim dergisi daima yenilenen yüzü ve içeriği ile okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Yeni yılın önemli mevzuat değişiklikleri, güncel konuları ve farklı makaleler ile abonelerine ulaşmıştır.

Zengin yazar kadrosu ve güncel konuları ele alışıyla yönetişim dergisi yeni yılda da yeni aboneleri hedeflemekte ve okurlarına boyalı sayfalardan çok dolu bir içerik sunmaktadır.YÖNETİŞİM - www.ideyonetisim.com.tr

Emekli Vali Fethi AYTAÇ, İzmir B.Şehir Belediyesi İç Denetim Birim Başkanı O. Selçuk YILMAZ, Y. Mali Müşavir Mehmet ÖZBUDAK, Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR'ün makaleleri ve daha birçok değerli isim yazılarını Yönetişim dergimizde bulabilirsiniz...

 

İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK OLARAK 10. YILIMIZI DOLDURACAĞIMIZI DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ...

 

İde Yönetişim - Yayıncılık olarak 2016 Aralık ayı içerisinde 11. yılımızı dolduracağız. Bugün geriye dönüp baktığımızda, dolu dolu geçen 11 yılın ardından daha dolu ve daha verimli uzun yılların önümüzde olduğunu görüyoruz.

 

Siz değerli müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler ve teşekkürler bizleri geleceğe daha umutla ve azimle taşımakta.

 

Hep birlikte çalışıp yorulacağımız nice yıllara...

 

 

 

 

 

border-style: none;" src="http://messenger.services.live.com/users/5e03f671af3d9238@apps.messenger.live.com/presenceimage?mkt=en-US" width="16" height="16" />